АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

1236

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» ЖШС (бұдан әрі – Редакция) 2022 жылғы 20 қарашада Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауына қатысу үшін «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі № 2464 Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 59-бабына сәйкес тіркелген, Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттарға (бұдан әрі – Кандидат) сайлауалды үгіт материалдарын орналастыруға арналған баспа көлемін берудің шарттары туралы хабарлайды.

Газет көлемін берудің жалпы шарттары

Газет бетінен көлемді ұсыну Кандидат немесе оның өкілетті тұлғасы және Редакция арасында жасалған келісімшарттың негізінде жүзеге асырылады.

Үгіт материалдарын орналастыру туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасасудың негізі Кандидаттың немесе оның өкілетті тұлғасының Редакциялық алқаның атына жазбаша өтініші болып табылады.

Үгіт материалдарының көлемі Кандидаттың немесе өкілетті тұлғаның жазбаша өтінішінде көрсетіледі, ол одан әрі Шартта жазылады.

Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса тіркелуі тиіс:

1) Кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2) Кандидаттың өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) Қағаз және электрондық тасымалдағыштағы үгіт материалының мәтіні;

4) өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

5) шарт жасау үшін өтініш білдірушының өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Редакция модуль, мақалалар түріндегі үгіт материалдарын жариялайды. Үгіт материалдарының мәтіндерін Кандидаттардың өздері дайындайды немесе редакциямен бөлек келісім бойынша әзірленеді.

Үгіт материалдарын жариялаудың тәртібі

Редакция Кандидаттардан мәтіндердің түсу ретіне қарай үгіт материалдарын жариялаудың кезектілігін белгілейді. Бірнеше Кандидаттан/өкілетті тұлғалардан өтініштер бір мезгілде түскен жағдайда Редакция сол күні жеребе арқылы шешеді. Жеребеге баспа материалдарын орналастырудың кезектілігіне талас білдіруші Кандидаттар немесе Кандидаттың мүддесін білдіретін өкілетті тұлға және талас білдірушінің тәуелсіз тарабы ретінде Редакция өкілі қатысады.

Редакция «EGEMEN QAZAQSTAN» және «Казахстанская правда» газеттерінің беттерінде үгіт матеиалдарын орналастырудың орнын дербес айқындайды.

Үгіт материалдарын тапсырудың тәртібі

2022 жылғы 21 қазанда сағат 18.00-ден бастап күн сайын, сенбі және жексенбіден басқа күндері жазбаша өтініш қабылданады, үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін. Үгіт материалдарын жариялаудың соңғы күні 2022 жылғы 17 қараша.

Кандидаттар үгіт материалдарының мәтіндерін жариялаудың жоспараланатын күніне дейін үш күн қалғанда Рекдакцияның Жарнама және жазылым бөліміне тапсырады. Мәтіндер Кандидаттың немесе оның өкілетті тұлғаның күні мен уақыты көрсетілген, тіркеу нөмірімен екі данада қолы қойылған баспа нұсқасында тапсырылады және электрондық тасымалдағышта қоса берілуі қажет. Сондай-ақ бейнелері үгіт материалында пайдаланылатын тұлғалардың (қайтыс болған жағдайда – олардың мұрагерлерінің) жазбаша рұқсаты керек.

Барлық баспа үгіт материалдарында тапсырысты жасаған тұлғалар туралы мәліметтер, сондай-ақ мақалалар немесе модульдер қандай қаражаттан төленгендігі туралы ақпарат болуы тиіс.

Редакция үгіт материалдарын жариялауды Редакцияның есеп айырысу шотына жарияланымдар құнының 100 пайыздық алдын ала төлемі түскеннен кейін жүргізетін болады.

«Egemen Qazaqstan» және «Казахстанская правда» газеттерінде үгіт материалдары жарияланған кезде «Сайлау-2022» – «Выборы-2022» айдарымен орналастырылады.

Егер үгіт баспа материалдарында конституциялық құрылысты күштеп өзгерту республиканың тұтастығын бұзу, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыру, қатігездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұру, сондай-ақ заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құрылымдарды құру идеялары жария етілсе «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының талаптарында қарастырылған өзге негіздерде газет ондай үгіт баспа материалдарын қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Басқа Кандидаттардың, саяси партиялардың ар-намысына, қадір-қасиетіне, абыройына және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін үгіт материалдары мен өзге де ақпараттар болған жағдайда Редакция Кандидаттың үгіт материалдарын жариялаудан бас тартады.

Үгіт материалдарын жариялау ақысын төлеу тәртібі

100 пайыз алдын ала төлем жасалған жағдайда «Egemen Qazaqstan» және «Казахстанская правда» газеттерінің беттерінде үгіт материалдарын жариялаудың құны газет көлемінің 1 шаршы сантиметрі үшін ҚҚС қосқанда 1 400 (бір мың төрт жүз) теңгені, ал www.egemen.kz сайтында 2000 белгіге дейін (аралық жолымен), 4 фотоға дейін, ҚҚС қосқанда 150 000 (жүз елу мың) теңге және www.kazpravda.kz cайтында 2500 таңбаға дейін, тапсырыс берушінің 2 фотосуретіне дейін, ҚҚС қосқанда 150 000 (жүз елу мың) теңгені құрайды. Имидждік материалын жариялау үшін (Серіктестік журналисі дайындаған) үстемақы мөлшері 10%.

Төлем Шартта көрсетілген Редакцияның банктік есеп айырысу шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүзеге асырылады.

Жарнама және жазылым бөлімі:

e-mail: [email protected], [email protected]

Астана қаласындағы телефондар: 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48.

ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее – Редакция) информирует о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления печатной площади для размещения материалов предвыборной агитации кандидатов в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат), зарегистрированных в соответствии со статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», для участия во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года.

Общие условия предоставления печатной площади

Предоставление печатной площади осуществляется на основании договора, заключенного между Кандидатом либо его уполномоченным представителем и Редакцией.

Основанием для заключения договора о размещении агитационных материалов является письменное заявление Кандидата либо его уполномоченного представителя на имя руководителя Редакции.

Объем агитационных материалов указывается в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, который в дальнейшем отражается в договоре.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата.

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) текст агитационного материала на бумажном и электронном носителях;

4) копия удостоверения личности подающего заявление;

5) документы, подтверждающие полномочия обратившегося для заключения договора.

Редакция публикует агитационные материалы в виде модуля или статьи. Тексты агитационных материалов разрабатываются самими кандидатами либо по отдельной договоренности с Редакцией.

Порядок публикации агитационных материалов

Редакция определяет очередность размещения агитационных материалов в порядке поступления письменных обращений либо по жребию в случае, если обращения поступили одновременно. Редакция самостоятельно определяет место размещения агитационных материалов на страницах газет «EGEMEN QAZAQSTAN» и«Казахстанская правда».

Порядок подачи агитационных материалов

Прием заявлений будет осуществляться начиная с 18.00 21 октября 2022 года в рабочие дни (выходные дни – суббота, воскресенье), с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Последний день приема агитационных материалов – 17 ноября 2022 года.

Текст агитационных материалов должен быть предоставлен в отдел рекламы и подписки Редакции не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты публикации. Текст материала, подписанный Кандидатом либо его уполномоченным представителем, предоставляется на бумажном носителе в двух экземп­лярах с указанием времени и даты предоставления, а также на электронном носителе. Прилагается также письменное разрешение лиц в случае использования их в агитационном материале, а в случае смерти – письменное разрешение их наследников.

Все агитационные печатные материалы должны содержать сведения о лицах, сделавших заказ, а также информацию о том, из каких средств оплачены статьи либо модули.

Редакция исполняет свои обязательства перед Кандидатом только при условии стопроцентной предварительной оплаты.

Агитационные материалы будут размещаться с пометкой «Сайлау-2022» – «Выборы-2022» в газете «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда».

В размещении агитационных материалов будет отказано в случаях, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создания непреду­смотренных законодательством военизированных формирований, а также в случаях, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Редакция вправе отказать в размещении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других кандидатов и политичес­ких партий.

Порядок оплаты агитационных материалов

При условии стопроцентной оплаты в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» стоимость пуб­ликации материалов составляет 1 400 (одна тысяча четыреста) тенге, включая НДС, за квадратный сантиметр печатной площади, а на сайте www.egemen.kz, до 2 000 знаков (с пробелами), до 4 фотографий – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге и www.kazpravda.kz, 2 500 знаков (с пробелами), до 2 фотографий с учетом НДС – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге. За пуб­ликацию имиджевого материала (подготовленного журналистом Товарищества) размер надбавки 10%.

Платежи осуществляются путем перечисления денег на банковский счет Редакции, указанный в договоре.

Отдел рекламы и подписки:

e-mail: [email protected], [email protected],

г. Астана, телефоны: 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48.

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Токаев прибыл в ВКО
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года
В Риддере предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси
Накопить и использовать
Нариман Курбанов обскакал на «коне» соперников на Кубке мира
Платье, которое подарил Абай
Подземные толчки вновь ощутили алматинцы
Два человека погибли при опрокидывании авто в Жетысу
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Уроженка Ирана победила на конкурсе «Мисс Германия»
Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

По зову сердца
Возвращение диких лошадей
Слово о Родине
Прокурорский фильтр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]