АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» ЖШС (бұдан әрі – Редакция) 2022 жылғы 20 қарашада Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауына қатысу үшін «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі № 2464 Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 59-бабына сәйкес тіркелген, Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттарға (бұдан әрі – Кандидат) сайлауалды үгіт материалдарын орналастыруға арналған баспа көлемін берудің шарттары туралы хабарлайды.

Газет көлемін берудің жалпы шарттары

Газет бетінен көлемді ұсыну Кандидат немесе оның өкілетті тұлғасы және Редакция арасында жасалған келісімшарттың негізінде жүзеге асырылады.

Үгіт материалдарын орналастыру туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасасудың негізі Кандидаттың немесе оның өкілетті тұлғасының Редакциялық алқаның атына жазбаша өтініші болып табылады.

Үгіт материалдарының көлемі Кандидаттың немесе өкілетті тұлғаның жазбаша өтінішінде көрсетіледі, ол одан әрі Шартта жазылады.

Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса тіркелуі тиіс:

1) Кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2) Кандидаттың өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) Қағаз және электрондық тасымалдағыштағы үгіт материалының мәтіні;

4) өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

5) шарт жасау үшін өтініш білдірушының өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Редакция модуль, мақалалар түріндегі үгіт материалдарын жариялайды. Үгіт материалдарының мәтіндерін Кандидаттардың өздері дайындайды немесе редакциямен бөлек келісім бойынша әзірленеді.

Үгіт материалдарын жариялаудың тәртібі

Редакция Кандидаттардан мәтіндердің түсу ретіне қарай үгіт материалдарын жариялаудың кезектілігін белгілейді. Бірнеше Кандидаттан/өкілетті тұлғалардан өтініштер бір мезгілде түскен жағдайда Редакция сол күні жеребе арқылы шешеді. Жеребеге баспа материалдарын орналастырудың кезектілігіне талас білдіруші Кандидаттар немесе Кандидаттың мүддесін білдіретін өкілетті тұлға және талас білдірушінің тәуелсіз тарабы ретінде Редакция өкілі қатысады.

Редакция «EGEMEN QAZAQSTAN» және «Казахстанская правда» газеттерінің беттерінде үгіт матеиалдарын орналастырудың орнын дербес айқындайды.

Үгіт материалдарын тапсырудың тәртібі

2022 жылғы 21 қазанда сағат 18.00-ден бастап күн сайын, сенбі және жексенбіден басқа күндері жазбаша өтініш қабылданады, үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін. Үгіт материалдарын жариялаудың соңғы күні 2022 жылғы 17 қараша.

Кандидаттар үгіт материалдарының мәтіндерін жариялаудың жоспараланатын күніне дейін үш күн қалғанда Рекдакцияның Жарнама және жазылым бөліміне тапсырады. Мәтіндер Кандидаттың немесе оның өкілетті тұлғаның күні мен уақыты көрсетілген, тіркеу нөмірімен екі данада қолы қойылған баспа нұсқасында тапсырылады және электрондық тасымалдағышта қоса берілуі қажет. Сондай-ақ бейнелері үгіт материалында пайдаланылатын тұлғалардың (қайтыс болған жағдайда – олардың мұрагерлерінің) жазбаша рұқсаты керек.

Барлық баспа үгіт материалдарында тапсырысты жасаған тұлғалар туралы мәліметтер, сондай-ақ мақалалар немесе модульдер қандай қаражаттан төленгендігі туралы ақпарат болуы тиіс.

Редакция үгіт материалдарын жариялауды Редакцияның есеп айырысу шотына жарияланымдар құнының 100 пайыздық алдын ала төлемі түскеннен кейін жүргізетін болады.

«Egemen Qazaqstan» және «Казахстанская правда» газеттерінде үгіт материалдары жарияланған кезде «Сайлау-2022» – «Выборы-2022» айдарымен орналастырылады.

Егер үгіт баспа материалдарында конституциялық құрылысты күштеп өзгерту республиканың тұтастығын бұзу, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыру, қатігездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұру, сондай-ақ заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құрылымдарды құру идеялары жария етілсе «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының талаптарында қарастырылған өзге негіздерде газет ондай үгіт баспа материалдарын қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Басқа Кандидаттардың, саяси партиялардың ар-намысына, қадір-қасиетіне, абыройына және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін үгіт материалдары мен өзге де ақпараттар болған жағдайда Редакция Кандидаттың үгіт материалдарын жариялаудан бас тартады.

Үгіт материалдарын жариялау ақысын төлеу тәртібі

100 пайыз алдын ала төлем жасалған жағдайда «Egemen Qazaqstan» және «Казахстанская правда» газеттерінің беттерінде үгіт материалдарын жариялаудың құны газет көлемінің 1 шаршы сантиметрі үшін ҚҚС қосқанда 1 400 (бір мың төрт жүз) теңгені, ал www.egemen.kz сайтында 2000 белгіге дейін (аралық жолымен), 4 фотоға дейін, ҚҚС қосқанда 150 000 (жүз елу мың) теңге және www.kazpravda.kz cайтында 2500 таңбаға дейін, тапсырыс берушінің 2 фотосуретіне дейін, ҚҚС қосқанда 150 000 (жүз елу мың) теңгені құрайды. Имидждік материалын жариялау үшін (Серіктестік журналисі дайындаған) үстемақы мөлшері 10%.

Төлем Шартта көрсетілген Редакцияның банктік есеп айырысу шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүзеге асырылады.

Жарнама және жазылым бөлімі:

e-mail: egemen_adv@mail.ru, reklama@kazpravda.kz

Астана қаласындағы телефондар: 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48.

ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее – Редакция) информирует о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления печатной площади для размещения материалов предвыборной агитации кандидатов в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат), зарегистрированных в соответствии со статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», для участия во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года.

Общие условия предоставления печатной площади

Предоставление печатной площади осуществляется на основании договора, заключенного между Кандидатом либо его уполномоченным представителем и Редакцией.

Основанием для заключения договора о размещении агитационных материалов является письменное заявление Кандидата либо его уполномоченного представителя на имя руководителя Редакции.

Объем агитационных материалов указывается в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, который в дальнейшем отражается в договоре.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата.

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) текст агитационного материала на бумажном и электронном носителях;

4) копия удостоверения личности подающего заявление;

5) документы, подтверждающие полномочия обратившегося для заключения договора.

Редакция публикует агитационные материалы в виде модуля или статьи. Тексты агитационных материалов разрабатываются самими кандидатами либо по отдельной договоренности с Редакцией.

Порядок публикации агитационных материалов

Редакция определяет очередность размещения агитационных материалов в порядке поступления письменных обращений либо по жребию в случае, если обращения поступили одновременно. Редакция самостоятельно определяет место размещения агитационных материалов на страницах газет «EGEMEN QAZAQSTAN» и«Казахстанская правда».

Порядок подачи агитационных материалов

Прием заявлений будет осуществляться начиная с 18.00 21 октября 2022 года в рабочие дни (выходные дни – суббота, воскресенье), с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Последний день приема агитационных материалов – 17 ноября 2022 года.

Текст агитационных материалов должен быть предоставлен в отдел рекламы и подписки Редакции не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты публикации. Текст материала, подписанный Кандидатом либо его уполномоченным представителем, предоставляется на бумажном носителе в двух экземп­лярах с указанием времени и даты предоставления, а также на электронном носителе. Прилагается также письменное разрешение лиц в случае использования их в агитационном материале, а в случае смерти – письменное разрешение их наследников.

Все агитационные печатные материалы должны содержать сведения о лицах, сделавших заказ, а также информацию о том, из каких средств оплачены статьи либо модули.

Редакция исполняет свои обязательства перед Кандидатом только при условии стопроцентной предварительной оплаты.

Агитационные материалы будут размещаться с пометкой «Сайлау-2022» – «Выборы-2022» в газете «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда».

В размещении агитационных материалов будет отказано в случаях, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создания непреду­смотренных законодательством военизированных формирований, а также в случаях, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Редакция вправе отказать в размещении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других кандидатов и политичес­ких партий.

Порядок оплаты агитационных материалов

При условии стопроцентной оплаты в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» стоимость пуб­ликации материалов составляет 1 400 (одна тысяча четыреста) тенге, включая НДС, за квадратный сантиметр печатной площади, а на сайте www.egemen.kz, до 2 000 знаков (с пробелами), до 4 фотографий – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге и www.kazpravda.kz, 2 500 знаков (с пробелами), до 2 фотографий с учетом НДС – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге. За пуб­ликацию имиджевого материала (подготовленного журналистом Товарищества) размер надбавки 10%.

Платежи осуществляются путем перечисления денег на банковский счет Редакции, указанный в договоре.

Отдел рекламы и подписки:

e-mail: egemen_adv@mail.ru, reklama@kazpravda.kz,

г. Астана, телефоны: 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48.

Популярное

Все
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз
Токаев пригласил спикера Сената Франции посетить с визитом Казахстан
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
До сих пор сохраняется проблема перевода произведений Абая на языки народов мира
Документально-филологическое исследование профессора Серика Негимова знакомит широкий круг читателей с жизнью и творчеством славного сына казахского народа Малика Габдуллина
В Алматы открылся Х Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау», цель которого – продвижение работ молодых кинематографистов по всему миру
Защищенность должна стать реальностью
Квартирный вопрос в Жезказгане стоит остро – коммунальное жилье в дефиците, инвесторов по программе реновации нет
Выбирай, сноси и строй!
Где-то в параллельной Вселенной…
Стежки ложатся – жизнь идет…
Окунемся в прошлое?
В системе новых транзитных координат
​​​​​​​Хорошие перспективы
Территория дружбы и согласия
Запечатленная история
Инфляцию – под контроль
Голов забивают все больше
Творческий подход
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Свежий выпуск
В дождь видны и в снегопад
Свежий выпуск
Стежки ложатся – жизнь идет…
Свежий выпуск
​​​​​​​Малыш будет жить
Свежий выпуск
​​​​​​​Хорошие перспективы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]